Letterproef van de Stichting Lettergieten 1983

De Stichting lettergieten wil haar collectie matrijzen zichtbaar maken. Om dat doel te bereiken maken de vrijwilligers een letterproef. De letterproef is losbladig; jaarlijks verschijnen er tussen de 3 en 5 bladen; de planning van 50 bladen is uitgesmeerd over 10 jaar. Een verzamelobject, derhalve. De bladen zijn genummerd, maar de nummering loopt niet parallel met de verschijning. Enerzijds vergroot dat het verzamelkarakter en anderzijds is dat praktisch (bjjvoorbeeld wanneer zich productieproblemen voordoen of wanneer een bestelling de gelegenheid biedt om van de bestelde letter gelijk ook de letters voor een geplande letterproef te gieten).

De eerste vier bladen van de letterproef zijn inmiddels verstuurd: de Albertus, de Ashley Script, de Bembo en de Bodoni, nr 1, 2, 4 en 5. De tweede serie bladen,  3, 6, 9 en 23,  liggen klaar voor verzending: een (gecorrigeerde) Baskerville, de Bodoni bold, de New Clarendon en de Grotesque. In productie zijn de Sabon, de Garamond cursief, de Rockwell, de Onyx en de Old English Text.

De Stichting wil donateurs tegemoetkomen en stuurt de letterproef toe uit dank voor hun financiële bijdragen. Geïnteresseerden in de letterproef ontvangen de letterproef als zij zich aanmelden als donateur van de Stichting. Voor particulieren is dat bedrag nu €30,00; voor bedrijven € 100,00 of meer. Uiteraard is de letterproef voor niet-donateurs onbereikbaar en derhalve onbetaalbaar.

Stichting Lettergieten 1983, werkplaats- en letterproefcoördinator Lodewijk de Groot

 

 

 

Bewaren