Donateurs

De Stichting Lettergieten 1983 kan in stand blijven door bijdragen van donateurs. De bijdragen vormen ongeveer 1/3 deel van onze inkomsten. Die maken het mogelijk om het pand in stand te houden, de collectie te beheren en de machines draaiende te houden.

De vrijwilligers kunnen met hun werkzaamheden boekbinders en (hobby)drukkers nog van ambachtelijk gegoten letters en ornamenten voorzien. Van kopers van letters verwachten we dat ze donateur zijn of donateur worden.

Donateur worden?

Uiteraard kun je ook zonder bestelling donateur worden van de Stichting Lettergieten. Je helpt daarmee de productie van loden letters in stand te houden en daarmee industrieel erfgoed te behouden.

Maak € 25,00 over [of meer] op rekening NL 31 RABO 03701 70024 t.n.v. Stichting Lettergieten 1983, Jacobus van Weartstraat 53, 1551 CJ Westzaan.

Mail ons de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), zodat we je zo nu en dan kunnen bereiken om je te informeren over de gang van zaken binnen de stichting.