Publicatie

Presentatie van boek over lettergieten rond 1900

De Stichting Lettergieten presenteert op 28 november bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam een boek over de techniek van het lettergieten rond 1900. Het boek verschijnt ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de stichting.

De Stichting Lettergieten te Westzaan 1983 werd opgericht met als doel het ambacht van lettergieten in stand te houden. Het jubileum wordt gevierd met de verschijning van het boek De Grondslag van het Bedrijf der Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode. Het boek beschrijft de techniek van het lettergieten rond 1900, de uiteenlopende maatsystemen in Europa en Amerika en de variatie in de letterpolissen in de verschillende talen. Ook is er een gedeelte van de series ornamenten van Lettergieterij Amsterdam opgenomen.

Het manuscript werd in 1908 als intern bedrijfsdocument door P.J.W. Oly aan de directie van Lettergieterij Amsterdam aangeboden en berust nu in het Bedrijfsarchief-Tetterode bij de Bijzondere Collecties. Oly was in 1900 in dienst getreden van Lettergieterij Amsterdam en klom er op tot directeur. Het nu geproduceerde boek bevat een facsimile van het manuscript met een transcriptie van de belangrijkste onderdelen, en een korte inleiding in boekdruk gedrukt door de Stichting Lettergieten.

Er is veel belangstelling voor historische letterontwerpen en letterproeven. De studie van de ontwikkeling van letters is echter ook gebaat bij inzicht in de complexiteit van het gieten van letters. Dankzij steun van velen kan de Stichting Lettergieten bij haar dertigste verjaardag een bijdrage leveren aan het bestuderen van het cultureel en industrieel erfgoed dat in letters ligt besloten.

Het boek werd op 28 november 2013 gepresenteerd tijdens een Boekensalon van de Bijzondere Collecties aan de Oude Turfmarkt. Indra Kupferschmid, docent Typografie aan de Hochschule der Bildenden Künste Saar in Saarbrücken, houdt dan een inleiding over de ontwikkeling van de typografische techniek door de eeuwen heen.

De prijs van het boek is € 50. Het kan worden besteld op de site van de Stichting Lettergieten: www.lettergieten.nl. Voor donateurs van de Stichting Lettergieten geldt een speciale prijs van € 30. Het boek is ook verkrijgbaar in de Museumwinkel van de Bijzondere Collecties.