Letterproef van de Stichting Lettergieten 1983

De Stichting lettergieten wil haar collectie matrijzen zichtbaar maken. Om dat doel te bereiken, maken de vrijwilligers een letterproef. De letterproef is losbladig; jaarlijks verschijnen er tussen de 3 en de 5 bladen; de planning van 50 bladen is uitgesmeerd over 10 jaar. Een verzamelobject, derhalve. De bladen zijn genummerd, maar de nummering loopt niet parallel met de verschijning. Dat is voor ons praktisch (omdat een bestelling de gelegenheid kan bieden om van de bestelde letter gelijktijdig de letters voor een geplande proef te gieten); daarnaast vergroot de toevallige nummering de verzamelbehoefte.

De eerste vier bladen van de letterproef zijn inmiddels verstuurd: de Albertus, de Ashley Script, de Bembo en de Bodoni, nr 1, 2, 4 en 5. De tweede serie bladen,  3, 6, 9 en 23,  liggen klaar voor verzending: een (gecorrigeerde) Baskerville, de Bodoni bold, de New Clarendon en de Grotesque. In productie zijn de Sabon, de Garamond cursief, de Rockwell, de Onyx, de Fournier, de Dorchester Script en de Old English Text.

De Stichting wil donateurs tegemoetkomen en stuurt de letterproef toe uit dank voor hun financiële bijdragen. Geïnteresseerden in de letterproef ontvangen de letterproef als zij zich aanmelden als donateur van de Stichting. Voor particulieren is dat bedrag per jaar nu €30,00; voor bedrijven € 100,00 of meer. Uiteraard is de letterproef voor niet-donateurs onbereikbaar en derhalve onbetaalbaar.

De eerste proeven, december 2015

Stichting Lettergieten 1983, werkplaats- en letterproefcoördinator Lodewijk de Groot

 

 

 

Bewaren