Privacy

Privacybeleid Stichting Lettergieten 1983

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Lettergieten 1983 (hierna: de organisatie) verwerkt van donateurs of andere geïnteresseerden.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Indien u donateur wordt of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

De organisatie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer(s)
– e-mailadres

De organisatie verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor het verzenden van brieven met informatie over de organisatie, het verzenden van Letterproeven en het verzenden van facturen.

De organisatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Op de website van de organisatie worden algemene bezoekgegevens NIET bijgehouden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lettergieten.nl. De organisatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier werkweken, op uw verzoek reageren.

De organisatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te waarborgen.

De informatie wordt niet gedeeld met derden. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de organisatie ( info@lettergieten.nl ).

Mocht dit dan niet leiden tot een oplossing dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Stichting Lettergieten 1983